Peta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana u utorak 4. novembra 2008. godine sa početkom u 12 sati, u zgradi Vlade Federacije BiH, Ante Starčevića bb, Mostar (I sprat – sala za sjednice).   

 

Prijedlog dnevnog reda sjednice:

1.    Usvajanje Zapisnika sa četvrte sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 23.07.2008.godine

2.    Razmatranje zapisnika o radu i izvještaja Komisije za nabavku konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Uspostava mreže info polica“ sa prijedlogom mjera – prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Uspostava mreže info polica“

3.    Odobravanje tenderske dokumentacije za projekat „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“ iz oblasti Informacione tehnologije

4.    Odobravanje tenderske dokumentacije za projekat „Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH iz oblasti Upravnog postupka“

5.    Odobravanje Projektnog prijedloga „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH“ iz oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti

6.    Odobravanje Projektnog prijedloga “Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“ iz oblasti Upravljanjе ljudskim potencijalima

7.    Odobravanje Projektnog prijedloga i zadatka iz oblasti Upravljanja ljudskim potencijalima – ”Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija po standardu ECDL (European Computer Driving Licence)“ iz oblasti Upravljanjе ljudskim potencijalima

8.    Odobravanje projektnog zadatka „Strateško komuniciranje“ iz oblasti Institucionalne komunikacije

9.    Odobravanje Projektnog prijedloga „Finansiranje publikovanja časopisa »Moderna uprava«“ iz oblasti Institucionalne komunikacije

10.    Izjašnjavanje UO FRJU o zahtjevima gdina Jovičića

11.    Razmatranje i utvrđivanje Smjernica za korištenje sredstava Fonda za reformu javne uprave

12.    Razmatranje Prijedloga za ubrzanje procedura nakon usvajanja projektnog zadatka

13.     Odobravanje Projektnog zadatka "Informacioni sistem upravljanja budžetom" iz oblasti Javne finansije   

14.    Odobravanje Projektnog prijedloga "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I" iz oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti

15.    Razno.