Nezavisne novine: Novim prijedlogom zakona o Vladi, Vlada RS će biti u obavezi da u potpunosti obezbijedi javnost rada, izjavila je Stojanka Ćulibrk, pomoćnik ministra uprave i lokalne samouprave RS.

Ona je na jučerašnjoj konferenciji za novinare rekla da to znači obavezu usvajanja poslovnika o radu, kojim  će detaljnije biti regulisana ova materija u pogledu načina na koji će se obezbijediti javnost rada Vlade.

Ćulibrkova je navela da je Vlada usvojila i prijedloge zakona o republičkoj upravi i o državnim službenicima zbog potrebe da se oblasti koje regulišu usklade sa brojnim amandmanima na Ustav RS, ali i da bi bila obezbijeđena realizacija novih zadataka koji se odnose na usklađivanje zakonodavstva RS s onim u EU. Prema njenim riječima, neki od republičkih upravnih organizacija dobiće status javne službe, poput Agencije za lijekove.