Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA), objavila je peti broj publikacije o događajima u javnoj upravi u rеgionu Balkana. U ovom broju obrađene su teme:

  • kratki pregled reforme javne uprave BiH
  • programi obuke o evropskim integracijama u Hrvatskoj
  • srednjoročni plan reforme administracije u Srbiji
  • strategija obuke državnih službenika u Makedoniji
  • izazovi eurointegracijskog procesa u Albaniji
  • služba za upravljanje ljudskim potencijalima  Crne Gore          

kao i pregled redovnih aktivnosti ReSPA.

Publikacija je objavljena na engleskom jeziku i možete je preuzeti ovdje.