Dnevni list: Dom naroda državnog Parlamenta prihvatio je zaključke u vezi sa ispunjavanjem obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Jednim od zaključaka Parlament zadužuje Vijeće ministara BiH da Zastupničkom domu i Domu naroda dostavi na razmatranje akcijski plan za provođenje obaveza iz SSP-a s detaljnim mjerama, preciznim rokovima i nadležnim izvršiteljima, te koje institucionalne pretpostavke treba stvoriti da se te obaveze realiziraju.

Obaveza Vijeća ministara je i da dostavi domovima na razmatranje akcijski plan za realizaciju prioriteta iz Evropskog partnerstva s BiH sa specifičnim mjerama, preciznim rokovima i konkretnim izvršiteljima. U zaključcima se navodi da će Parlament usvojiti dio akcijskog plana koji se odnosi na provođenje dijela obaveza iz SSP-a koje su u nadležnosti institucija BiH.