Nezavisne novine: U posljednje dvije godine u RS učinjeno je mnogo na poboljšanju kvaliteta usluga na lokalnom nivou.

Ovu ocjenu dao je Zoran Lipovac, ministar uprave i lokalne samouprave RS, te istakao da je rad na poboljšanju kvaliteta  i efikasnosti organa jedinica lokalne samouprave permanentan proces, koji se mora neprekidno dograđivat i usavršavati.

On je naveo da će strategija razvoja lokalne samouprave, gdje je jedino od najznačajnijih pitanja pružanje usluga građanima, dati pravce reforme lokalne uprave s ciljem postizanja racionalne organizacije.

"U izradu ove strategije, osim predstavnika Ministarstava, uključen je i tim stručnjaka iz EDA, Ekonomskog instituta i nevladinih organizacija", rekao je Lipovac.