Nezavisne novine: SARAJEVO –  Reforma javne uprave još kasni jer ne prati planiranu dinamiku iz akcionog plana, generalni je zaključak izvještaja o praćenju procesa reforme javne uprave u BiH u prvoj polovini ove godine, koji je uradio Centar za humanu politiku.

Momir Dejanović, predsjednik Centra, tokom jučerašnje prezentacije izvještaja istakao je da postoje mnogi problemi koji su uticali na ispunjenje neophodnih pretpostavki za realizaciju stvarne reforme javne uprave, među kojima je imenovanje određenih nadzornih i implementacionih timova, te donošenje određenih akata.

"Zbog kašnjenja s pripremom projekata koji se finansiraju iz Fonda za reformu javne uprave  još nije angažovano 4,5 miliona evra namijenjenih za te svrhe", naglasio je Dejanović.