Dnevni avaz: U BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji u naredne dvije sedmice putem otvorenog telefona provodit će se akcija "Viza Hotline". Tokom akcije svakim radnim danom od osam do 17 sati bit će prikupljana mišljenja, komentari i pitanja građana u vezi s izdavanjem viza za  zemlje Šengena. Sve informacije o procesu izdavanja viza mogu se dobiti putem telefona 062/634-000, 063/ 552-000  i  066/471-000.

Organizator akcije je nevladina organizacija "Vesta".