Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupak, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog tima za oblast Upravni postupak;

2. Izbor Predsjedavajućeg Nadzornog tima za oblast Upravni postupak;

3. Izjašnjavanje o prihvatljivosti projektnog prijedloga "Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH"

4. Izjašnjavanje o prihvatljivosti projektnog zadatka "Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH"

5. Dogovor oko uspostavljanja Implementacijskog tima za realizaciju naprijed navedenog projekta

6. Planiranje daljih aktivnosti

7. Razno

biće održan u četvrtak 22.05.2008. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, Bjelave 85, Sarajevo.