Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Informacione tehnologije održan je 20. maja 2008. godine, u prostorijama zgrade Vlade Brčko distrikta BiH.

Na sastanku je jednoglasno usvojen i potpisan Poslovnik o radu Nadzornog tima i izabran predsjedavajući Nadzornog tima, čime su i formalno ispunjeni uslovi za puni angažman članova ovog međuvladinog tijela u implementaciji mjera iz Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave.

Na sastanku je projektni zadatak "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka" jednoglasno podržan od članova i zamjenika članova Nadzornog tima, što je preduslov za upućivanje ovog projektnog zadatka na Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave.

Sudionici sastanka su razgovarali i o trenutnom stanju u predmetnoj oblasti, stepenu realizacije mjera iz Akcionog plana 1, prioritetnim reformskim aktivnostima za realizaciju, kao i o projektima na kojima se trenutno radi.