Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH (Ured koordinatora) poziva zainteresovane mlade ljude koji započinju svoju karijeru i koji su zainteresovani za obuku uz rad, da dostave svoje prijave za učešće u Programu za praktikante (Junior professionals programme). Program se finansira kroz tekući Projekat državne i entitetske reforme javne uprave u BiH, koji provodi Nacionalna škola za upravu iz Velike Britanije iz sredstava koje je osiguralo Odjeljenje za međunarodni razvoj ( DfID).

Svrha programa je da kroz direktni angažman u radu Ureda koordinatora obezbjedi razvoj profesionalnih vještina mladih stručnjaka u periodu neposredno nakon sticanja univerzitetske diplome i osigura praktična iskustva za njihov budući rad u strukturama državne službe/uprave.

 

Program je otvoren za 3 (tri) praktikanta i to:

a) praktikant u timu refomske oblasti izrade politika i koordinacionih kapaciteta,

b) praktikant u timu refomske oblasti javne finansije

c) praktikant u timu refomske oblasti upravni postupak.

Ako ste zainteresovani za učešće u ovom programu, molimo vas da uz popunjen aplikacioni obrazac dostavite i sljedeće dokumente:

1. ovjerenu kopiju diplome

2. kopiju lične karte i

3. kopije relevantnih certifikata koje posjedujete.

Kliknite ovdje da pogledate Opis posla i programa za praktikante u Uredu koordinatora za reformu javne uprave

Download aplikacionog/prijavnog obrasca

Download teksta oglasa u pdf formatu