Dnevni avaz: Nacrt zakona kojim će biti riješeno pitanje državne imovine trebalo bi se pred državnim ministrima naći do kraja ovog mjeseca, potvrdio je jučer u izjavi za "Dnevni avaz" Zvonimir Kutleša, predsjednik Komisije za državnu imovinu.

Na jučerašnjoj sjednici većina članova Komisije prihvatila je kompromisni prijedlog nacrta zakona, prema kojem će Vijeće ministara u konačnici odlučiti koja je  imovina potrebna državi za funkcioniranje njenih institucija, dok će sva preostala biti data na raspolaganje entitetima i Distriktu Brčko. Ovaj princip ne odnosi se  i na imovinu BiH van naših granica, čiji će vlasnik u cijelosti biti država BiH.

Manjih nesuglasica ima u vezi s formiranjem ureda za državnu imovinu. Članovi Komisije iz RS smatraju da nije potrebno formiranje novih institucija, već da bi se o državnoj imovini ubuduće trebalo startati Ministarstvo finansija i trezora. Oni su otvorili i pitanje osnova za uknjižbu, odnosno može li taj osnov biti odluka Vijeća ministara, predlažući da se to riješi sklapanjem sporazuma između entiteta i Distrikta, s jedne, te države, s druge strane.