Nezavisne novine: SARAJEVO – Vijeće ministara BiH usvojilo je i u sjedište Evropske komisije u Brisel proslijedilo listu idejnih projekata koji će biti finansirani iz sredstava pretpristupne pomoći EU (IPA) za 2008. godinu, potvrdio je jučer Osman Topčagić, direktor Direkcije za evropske integracijije.

"Usvojeni su idejni projekti iz prve komponente pretpristupne pomoći, koja se odnosi na tranziciju i institucionalni razvoj. Ukupno ćemo kroz IPA dobiti 74 miliona eura za 2008. godinu, od čega na prvu komponentu otpada oko 70 miliona eura", pojasnio je Topčagić.

Evropska komisija idejne projekte razmatraće narednih mjeseci, a konačna odluka o odobravanju sredstava trebalo bi da bude donesena na IPA komitetu u septembru ove godine.

Vijeće ministara BiH jučer je održalo dvije sjednice. IPA projekti razmatrani su na drugoj, popodnevnoj sjednici. Na prvoj Vijeće ministara usvojilo je Politiku u oblasti invalidnosti u BiH, kojom će biti osiguran ujednačen pristup u reguliranju prava i statusa osoba s invaliditetom.

"U dokumentu su usaglašena stajališta u procjeni invaliditeta, ljudskom dostojanstvu i socijalnoj sigurnosti, zdravstvenoj zaštiti i rehabilitaciji, obrazovanju, zapošljavanju, arhitektonskim i drugim barijerama, ravnopravnosti spolova, zadovoljavanju religijskih, kulturnih i sportskih potreba. Za realiziranje ovih stajališta FBiH, RS i Brčko distrikt izradit će strategiju i plan akcije s neophodnim budžetom", navedeno je nakon sjednice.

Vijeće ministara utvrdilo je izgled obrazaca za popis nekretnina i pokretne imovine van teritorije BiH, koji će biti upućivan nadležnim institucijama stranih država. Na jutarnjoj sjednici ministri su usvojili pravilnike o opštem deklariranju ili označavanju upakovane hrane, označavanju hranljivih vrijednosti, uslovima upotrebe prehrambenih aditiva u hrani namijenjenoj za ishranu ljudi, upotrebi boja i sladila u hrani i drugo.

"Ova oblast do sada je bila regulirana pravilnicima koji su preuzeti iz bivše SFRJ. Donošenjem ovih pravilnika BiH čini značajan iskorak i otklanja neusklađenosti u segmentu prehrane", saopćeno je iz Vijeća ministara.