Nezavisne novine: SARAJEVO – Evropska unija obezbijedila je 250.000 evra za projekat "Jačanje kapaciteta Direkcije za implementaciju CIPS projekta".

Siniša Macan, direktor Direkcije za implementaciju CIPS projekta BiH, istakao je da će realizacija  ovog projekta, koji je jučer promovisan u Sarajevu, doprinijeti stručnom usavršavanju zaposlenih u CIPS-u iz oblasti informacionih tehnologija i bezbjednosnih procedura.

"Realizacijom projekta biće unaprijeđena organizacija bezbjedonosnog sistema CIPS-a, uticaj i efektivnost baza podataka koje vodi Direkcija, što predstavlja veliki doprinos reformi javne uprave u BiH, kao jednom od glavnih preduslova koje BiH mora ispuniti u procesu priključenja EU", rekao je Macan novinarima.

Projekat "Jačanje kapaciteta Direkcije za implementaciju CIPS projekta" zajednički će realizovati italijanska organizacija za međunarodnu saradnju “Formez“ i Direkcija CIPS-a.