Treća sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa druge sjednice UO FRJU, održane 07.03.2008. godine;

2. Odobravanje tenderske dokumentacije za projekte "Uspostava mreže info polica" i "Obuka službenika za informisanje" iz reformske oblasti Institucionalne komunikacije;

3. Odobravanje projektnog prijedloga projekta "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka" iz oblasti Informacionih tehnologija;

4. Razmatranje projektnih prijedloga projekata iz Brčko distrikta: "Podrška jačanju građanskog učešća na lokalnom nivou", "Idejni projekat integralnog informacionog sistema Direkcije za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine" i "One – Stop – Shop" pilot projekat;

5. Razno.

održati će se u srijedu, 07. maja 2008. godine, sa početkom u 12:00 sati, u zgradi Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka.