Dnevni avaz: Vlada SAD, putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), objavila je da je Nacrt novog zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa za socijalno osiguranje u Federaciji BIH  usaglašen i spreman za  daljnju proceduru usvajanja, saopćeno je iz USAID-a u BiH.

Dosadašnji manuelni sistem registracije u vanbudžetskim fondovima bit će zamijenjen novim, pri čemu će registracija radnika i sve izmjene statusa osiguranika  biti centralizirane i obavljat će se na jednom mjestu, u Poreznoj upravi Federacije BiH.

Ovaj novi sistem skratit će vrijeme koje sada poslodavci izdvajaju da bi zaposlene radnike registrirali u više institucija (Porezna uprava, Zavod zdravstvenog osiguranja, PIO/MIO).

Radnicima će, istovremeno, biti omogućen pristup informacijama o statusu i uplatama njihovih doprinosa na jednostavniji i brži način.