Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju, održan je 22. aprila 2008. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Na sastanku je jednoglasno usvojen Poslovnik o radu i izabran predsjedavajući Nadzornog tima, čime su i formalno ispunjeni uslovi za puni angažman članova ovog međuvladinog tijela u implementaciji mjera iz Akcionog plana 1 uz Strategiju reforme javne uprave. Učesnici sastanka su razgovarali o trenutnom stanju u predmetnoj oblasti, stepenu realizacije mjera iz Akcionog plana 1, prioritetnim reformskim aktivnostima za realizaciju, kao i o projektima na kojima se trenutno radi.