Састанак Надзорног тима за реформску област Развој капацитета за креирање политика и координацију, одржан је 22. априла 2008. године у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе.

На састанку је једногласно усвојен Пословник о раду и изабран предсједавајући Надзорног тима, чиме су и формално испуњени услови за пуни ангажман чланова овог међувладиног тијела у имплемeнтацији мјера из Акционог плана 1 уз Стратегију реформе јавне управе. Учесници састанка су разговарали о тренутном стању у предметној области, степену реализације мјера из Акционог плана 1, приоритетним реформским активностима за реализацију, као и о пројектима на којима се тренутно ради.