Oslobođenje: Studenti Fakulteta za javnu upravu u okviru stručne prakse od sredine februara prate rad službi u Općini Novi Grad. Cilj prakse je praktična primjena stečenih teorijskih znanja tokom studija i osposobljavanje studenata za samostalno obavljanje poslova javne uprave.

„Općina Novi Grad prihvatila je molbu Fakulteta za javnu upravu za obavljanje prakse dvanaest studenata druge godine ovog fakulteta s ciljem obrazovanja i usavršavanja studenata“, kazao je Želimir Lalić, pomoćnik općinskog načelnika za opću i lokalnu samoupravu.

Studenti su obavili praksu u službama za boračka pitanja, privredu, obrazovanje, kulturu i informisanje i opću upravu i lokalnu samoupravu, te kabinetu općinskog načelnika. U narednom periodu posjetiće Službu za finansije i pratiti proces javnih nabavki.