Nezavisne novine: SARAJEVO – Savjet  Regulatore agencije za komunikacije (RAK) donio je zaključak da Parlamentarnoj skupštini BiH bude upućen zahtjev za izuzimanje Agencije iz Zakona o platama u institucijama BiH.

Savjet je konstatovao da usavršavanje Agencije u Zakon o platama u institucijama BiH predstavlja atak na njenu nezavisnost. Iz RAK-a je saopšteno da je Savjet jednoglasno primio informaciju o postupku izbora generalnog direktora Agencije, te zaključio da će čekati na tumačenje Zakona o komunikacijama BiH, u skladu sa dopisom upućenim Parlamentarnoj skupštini BiH i OHR-u od 20.februara, na koje još nije odgovoreno. Usvojeni su Nacrt godišnjeg izvještaja Agencije za 2007.godinu, plan i program rada za 2008, te plan i program rada Savjeta za ovu godinu.