Drugi sastanak nadzornih timova za provođenje mjera iz Akcionog plana 1 reforme javne uprave u BiH biće održan 11. marta 2008. godine u Zgradi zajedničkih institucija BiH, Bijela sala, sa početkom u 11:00 sati. Sastanak će biti održan u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Sastanak će okupiti članove i zamjenike članova nadzornih timova – predstavnike Vijeća ministara BiH, vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Predviđeni dnevni red sastanka obuhvata razmatranje prijedloga Poslovnika o radu nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave i diskusiju o bitnim pitanjima iz djelokruga rada nadzornih timova.