Nezavisne novine: SARAJEVO – Primjenom uputa iz Vodiča za upravljanje ljudskim resursima u općinama u BIH bit će osigurana efikasnija administracija, a novac će biti usmjeren na realizaciju kapitalnih projekata.

Istakao je ovo Hasan Muratović, načelnik općine Živinice, na jučerašnjoj prezentaciji Vodića u Sarajevu.

Izradu Vodiča finansirala je Misija OSC-a u BiH , a uradila ga je radna grupa predstavnika deset općina i entitetskih saveza općina i gradova. Vodič je namijenjen osobama koje upravljaju ljudskim resursima, općinskim načelnicima, ali i ostalim uposlenicima.

Arlet  Stojanović, menadžer projekta za razvoj općina u OSCE-u, podsjetila je kako se ideja za izradu ovog dokumenta javila još prije dvije godine.

„Provodeći na terenu projekat reforme općinske uprave uvidjeli smo kako postoji mnogo zakona koji regulišu rad lokalnih zajednica, ali da nedostaju ideje kako to praktično primijeniti“, kazala je Stojanovićeva.

Muratović je rekao kako će Vodič omogućiti sveobuhvatnu  provedbu reforme javne uprave, koja je počela 2003.godine.