Dnevni avaz: U svečanoj sali „Energoinvesta“ jučer je 210 državnih službenika dobilo diplome za uspješno završenu ECDL edukaciju (European Computer Driving Licence), odnosno program certificiranja informatičke pismenosti.

Projekt je počeo 22. oktobra 2007. godine i trajao je tri mjeseca, a provela ga je Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) u saradnji s Centrom za kompjutersku edukaciju i Asocijacijom informatičara u BiH.