Delegacija Evropke Komisije, Švedska ambasada, Ambasada Kraljevine Holandije, UNDP organizuju Forum pod nazivom ''Upravljanje u Bosni i Hercegovini – izazovi i prilike'', koji će se održati 19. februara 2008. godine. Mjesto održavanja je Hotel Holiday Inn, sala '' Hercegovina'', sa početkom u 09.30 sati.

Cilj foruma je prezentacija nekoliko studija podržanih od ambasada/organizacija, a u kojima su razmatrane i analizirane strukture uprave u Bosni i Hercegovini i izvještavanje predstavnika Parlamentarne skupštine BiH i predstavnika državnih institucija o rezultatima pomentih studija. Također je predviđena i rasprava o njima.

Događaju će prisustvovati i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH.