Konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

REZULTATI PISMENOG I USMENOG DIJELA STRUČNOG ISPITA

Rezultati pismenog dijela stručnog ispita:

Pozicija 1/01: Stručni savjetnik za reformu javne uprave – za oblast informacionih tehnologija (10/15)

1. Azra Busuladžić, 15 tačnih odgovora, položila

Pozicija 1/02: Viši stručni saradnik za pravne poslove (8/12)

1. Duško Glodić, 12 tačnih odgovora, položio

2. Enida Šeherac, 12 tačnih odgovora, položila

3. Maja Rudan, 11 tačnih odgovora, položila

4. Nermina Kazić, nije pristupila polaganju

5. Nevenka Anđić, nije pristupila polaganju

Pozicija 1/03: Stručni saradnik za informacije i komunikacije (6/9)

1. Aida Hodžić – Koch, 5 tačnih odgovora, nije položila

2. Amela Pirić, nije pristupila polaganju

3. Amila Žujo, nije pristupila polaganju

4. Arina Vražalica, nije pristupila polaganju

5. Danijela Kusmuk, nije pristupila polaganju

6. Danijela Vujanović, nije pristupila polaganju

7. Dejan Buha, 9 tačnih odgovora, položio

8. Dunja Grabovac, nije pristupila polaganju

9. Elma Koštović, nije pristupila polaganju

10. Igor Golić, nije pristupio polaganju

11. Jelena Milošević, 5 tačnih odgovora, nije položila

12. Jusuf Mehmedović, nije pristupio polaganju

13. Lejla Oruč, 6 tačnih odgovora, položila

14. Mirela Sarajlić, 9 tačnih odgovora, položila

15. Nataša Bogdanović, 6 tačnih odgovora, položila

16. Nermina Kazić, nije pristupila polaganju

17. Razija Adilović, nije pristupila polaganju

18. Sejfo Selimbašić, 7 tačnih odgovora, položio

19. Selma Lemo, nije pristupila polaganju

20. Svjetlana Bošnjak, nije pristupila polaganju

21. Svjetlana Vuković, nije pristupila polaganju

22. Zarifa Turković, 5 tačnih odgovora, nije položila

23. Zumra Mališević, 4 tačna odgovora, nije položila

 

Rezultati usmenog dijela stručnog ispita:

Tabela 1,2,3:

  • Č1 – ocjena usmeni – ČLAN 1
  • Č2 – ocjena usmeni – ČLAN 2
  • Č3 – ocjena usmeni – ČLAN 3
  • Č4 – ocjena usmeni – ČLAN 4
  • Č5 – ocjena usmeni – ČLAN 5
  • P – rezultat pismenog dijela – broj bodova

Tabela 1: 1/01 Stručni savjetnik za reformu javne uprave – za oblast informacionih tehnologija

Rb Ime i prezime Č1 Č2 Č3 Č4 Č5 P Intervju (bodovi) Ukupno (bodovi)
1. Azra Busuladžić
27 28 30 30 30 15 29,33 44,33

Tabela 2: 1/02 Viši stručni saradnik za pravne poslove

Rb Ime i prezime Č1 Č2 Č3 Č4 Č5 P Intervju (bodovi) Ukupno (bodovi)
1. Duško Glodić 27 29 28 30 29 12 28,66 40,66
2. Enida Šeherac
29 30 30 30 30 12 30 42
3. Maja Rudan
20
25 22 15 26 11 20,33 33,33

Tabela 3: 1/03 Stručni saradnik za informacije i komunikacije

Rb Ime i prezime Č1 Č2 Č3 Č4 Č5 P Intervju (bodovi) Ukupno (bodovi)
1. Dejan Buha
29 29 30 30 30 9 29,66 40,66
2. Lejla Oruč 20 26 25 20 27 6 23,66 29,66
3.
Mirela Sarajlić
15 16 18 15 15 9 15,33 24,33
4. Nataša Bogdanović 22 27 27 20 26 6 25 31
5. Sejfo Selimbašić
20
20 20 15 21 7 20 27

Rezultate možete pogledati i na web stranici Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine