Obavještavamo kandidate da će pismeni dio stručnog ispita po Javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, objavljen na internet stranici Agencije za državnu službu BiH 19. 11. 2007.g. biti održan 14.02.2008. u službenim prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu, ulica Bjelave 85 sa početkom u 11 sati.

 

Nakon završenog pismenog dijela stručnog ispita istog dana i na istoj adresi će biti održan i usmeni dio stručnog ispita – intervju za kandidate koji budu položili pismeni dio stručnog ispita.