Obavještavamo kandidate da će pismeni dio stručnog ispita po Javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, objavljen na internet stranici Agencije za državnu službu BiH 19. 11. 2007.g. biti održan 14.02.2008. u službenim prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu, ulica Bjelave 85 sa početkom u 11 sati.

Nakon završenog pismenog dijela stručnog ispita istog dana i na istoj adresi će biti održan i usmeni dio stručnog ispita – intervju za kandidate koji budu položili pismeni dio stručnog ispita. Kandidati koji pristupe usmenom dijelu stručnog ispita trebaju donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), kako je traženo tekstom javnog oglasa.

Spisak kandidata za polaganje pismenog dijela stručnog ispita s početkom u 11 sati:

 

1. Aida Hodžić-Koch 1/03

2. Amela Pirić 1/03

3. Amila Žujo 1/03

4. Arina Vražalica 1/03

5. Azra Busuladžić 1/01

6. Danijela Kusmuk 1/03

7. Danijela Vujanović 1/03

8. Dejan Buha 1/03

9. Dunja Grabovac 1/03

10. Duško Glodić 1/02

11. Elma Koštović 1/03

12. Enida Šeherac 1/02

13. Igor Golić 1/03

14. Jelena Milošević 1/03

Spisak kandidata za polaganje pismenog dijela stručnog ispita s početkom u 12 sati:

1. Jusuf Mehmedović 1/03

2. Lejla Oruč 1/03

3. Maja Rudan 1/02

4. Mirela Sarajlić 1/03

5. Nataša Bogdanović 1/03

6. Nermina Kazić 1/02; 1/03

7. Nevenka Anđić 1/02

8. Razija Adilović 1/03.

9. Sejfo Selimbašić 1/03

10. Selma Lemo 1/03

11. Svjetlana Bošnjak 1/03

12. Svjetlana Vuković 1/03

13. Zarifa Turković 1/03

14. Zumra Mališević 1/03