Građani oštećeni

Fokus: Reforma sektora javne uprave u BiH do sada je odrađena katastrofalno, kaže Momir Dejanović, predsjednik Centra za humanu politiku.

– Kada bi smo smanjili procenat zaposlenih u ovom sektoru kako su uradile zemlje u okruženju, budžet BiH i entiteta bio bi bogatiji za preko 200 miliona maraka. Slab rad sektora javne uprave trpe i građani u BiH, pa je tako naše istraživanje pokazalo da su građani oštećeni za preko 50 miliona maraka, naglasio je Dejanović

– Cilj reforme sektora javne uprave BiH jeste da se stvore efektivne, transparentne institucije, koje će biti u službi vlada i građana BiH. Ovaj proces jeste politički kriterijum, koji je EU predložila kao jedan od uslova pristupanju i on je naophodan i za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, objasnila je Nevenka Savić, glavni koordinator u Kancelariji koordinatora za reformu javne uprave BiH.