Radionica o odgovornosti za učinak i integritetu učinka (Performance Accountability and Integrity Workshop) održana je u Mostaru, u periodu 04.-06. decembar 2007. godine. Organizatori događaja bili su Institut Svetske banke (WBI), u saradnji sa Vladom Austrije i Vijećem ministara Bosne i Hercegovine.

Cilj radionice je bio upoznati učesnike sa odgovornošću baziranoj na učinku i nadzoru u slučajevima kad ne postoji ustanovljena krajnja granica. Učesnici su razmijenili iskustva o boljim praksama u osiguranju integriteta i poboljšanju efikasnosti u javnoj upravi, uključujući i javni finansijski menadžment. Predstavljena au i iskustva OECD zemalja u upravljanju za rezultate i uvođenju transparentnosti i javnog finansijskog integriteta, te podvrgavanju vladinih programa internom i vanjskom nadzoru i evaluaciji.

Nevenka Savić, državni koordinator za reformu javne uprave, bila je jedan od govornika na konferenciji. Ona je prisutnima održala prezentaciju pod nazivom 'Mjerenje i nadzor učinka i odgovornost zasnovana na učinku u procesu reforme javne uprave'.

Prezentacija se sastoji iz dva dijela: prvi dio obuhvata dosadašnji napredak u reformi javne uprave te istrateške dokumente na kojima reforma počiva. U drugom dijelu pojašnjeni su moduli za prikupljanje informacijai izvještavanje o postignutom napretku u realizaciji Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH. U okviru ovog dijela objašnjeni su i principi evaluacije u realizaciji AP!: nepristrasnost, vjerodostojnost i transparentnost procesa ocjenjivanja napretka.

Ovdje možete preuzeti i pogledati kompletnu prezentaciju 'Mjerenje i nadzor učinka i odgovornost zasnovana na učinku u procesu reforme javne uprave'.