Радионица о одговорности за учинак и интегритету учинка (Perfomance Accountability and Integrity Workshop) одржана је у Мостару, у периоду 04.-06. децембар 2007. године. Организатори догађаја били су Институт Светске банке (WBI), у сарадњи са Владом Аустрије и Савјетом министара Босне и Херцеговине.

Циљ радионице је био упознати учеснике са одговорношћу базираној на учинку и надзору у случајевима кад не постоји установљена крајња граница. Учесници су размијенили искуства о бољим праксама у осигурању интегритета и побољшању ефикасности у јавној управи, укључујући и јавни финансијски менаџмент. Представљена ау и искуства ОECD земаља у управљању за резултате и увођењу транспарентности и јавног финансијског интегритета, те подвргавању владиних програма интерном и вањском надзору и евалуацији.

Невенка Савић, државни координатор за реформу јавне управе, била је један од говорника на конференцији. Она је присутнима одржала презентацију под називом 'Мјерење и надзор учинка и одговорност заснована на учинку у процесу реформе јавне управе'.

Презентација се састоји из два дијела: први дио обухвата досадашњи напредак у реформи јавне управе те истратешке документе на којима реформа почива. У другом дијелу појашњени су модули за прикупљање информација и извјештавање о постигнутом напретку у реализацији Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ. У оквиру овог дијела објашњени су и принципи евалуације у реализацији АП1: непристрасност, вјеродостојност и транспарентност процеса оцјењивања напретка.

Овдје можете преузети и погледати комплетну презентацију 'Мјерење и надзор учинка и одговорност заснована на учинку у процесу реформе јавне управе'.