Prvi sastanak nadzornih timova za provođenje mjera iz Akcionog plana 1 reforme javne uprave u BiH biće održan 19. oktobra 2007. godine u Poslovnom centru Unitic, sa početkom u 11:00 sati.

Sastanak će okupiti članove i zamjenike članova nadzornih timova – predstavnike Vijeća ministara BiH, vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Očekivani rezultati sastanka su potpuna informisanost članova i njihovih zamjenika o ulozi nadzornih timova u reformi javne uprave i njihovo aktivno uključivanje u implementaciju Akcionog plana 1.