Prvi sastanak nadzornih timova za provedbu mjera iz Akcionog plana 1  reforme javne uprave u BiH biće održan 19. listopada 2007. godine u Poslovnom centru Unitic, sa početkom u 11:00 sati.

Sastanak će okupiti članove i zamjenike članova nadzornih timova – predstavnike Vijeća ministara BiH, vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Očekivani rezultati sastanka su potpuna informiranost članova i njihovih zamjenika o ulozi nadzornih timova u reformi javne uprave i njihovo aktivno uključivanje u provedbu Akcionog plana 1.