Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH 22. i 23. februara 2007. godine održao je uvodni seminar za implementaciju projekata u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima.

Cilj ovog seminara bio je da osigura praktičan početak rada i formalno podrži implementaciju Strategije i Akcionog plana 1.