Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH 22. i 23. veljače 2007. godine održao je uvodni seminar za sprovedbu projekata u oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima.

Cilj ovog seminara bio je da osigura praktičan početak rada i formalno podrži sprovedbu Strategije i Akcijskog plana 1.