Fotografije sa zvaničnog potpisivanja dva strateška dokumenta za reformu javne uprave u BiH.

Potpisnici Memoranduma o razumijevanju za uspostavu fonda za RJU su predsjedavajući Vijeća ministara BiH, entitetski premijeri, gradonačelnik Brčko distrikta, ministar finansija BiH, ambasadori zemalja donatora Velike Britanije, Holandije i Švedske, te šef delegacije Europske komisije u BiH. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, entitetski premijeri i gradonačelnik Brčko distrikta BD potpisali su i Zajedničku platformu o principima i načinu implementacije AP1 Strategije RJU.