Vijeće ministara je dalo podršku za implementiranje prijedloga projekta Jačanja kapaciteta strateškog planiranja i razvitka politika, implementatora UNDP Bosne i Hercegovine.

  • Zadužen je Ured koordinatora za reformu javne uprave da u fazi dijagnostičke studije u početnom dijelu implementiranja projekta osigura dosljednu provedbu ciljeva Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini i provedbu reformskih mjera utvrđenih Akcionim planom. Također, Ured koordinatora za reformu javne uprave osigurat će komplementarnost i koordinaciju s aktivnostima projekta SIGMA, jačanje kapaciteta središnjih vladinih tijela i ciljeve i aktivnosti na jačanju organizacionih i ljudskih kapaciteta u tajništvima ministarstava Vijeća ministara BiH usmjerenih na strateško planiranje i razvitak i koordinaciju politika.
  • Zadužen je Ured koordinatora za reformu javne uprave da konačni izvještaj o nalazima dijagnostičke studije dostavi na razmatranje Vijeću ministara BiH.

Vijeće ministara upoznalo se sa Prijedlogom zajedničke platforme o principima i načinu implementacije Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Zadužena su ministarstva, organi uprave i upravne organizacije, uredi, službe i tijela Vijeća ministara BiH da Uredu koordinatora za reformu javne uprave BiH, u roku od sedam dana, dostave prijedlog imenovanja svojih članova i zamjenika članova za sedam nadzornih timova za implementiranje Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave.

Zadužen je Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH da u roku, ne dužem od 14 dana od dana donošenja ovog zaključka, pribavi prijedlog imenovanja članova nadzornih timova i Vijeću ministara dostavi prijedlog odluke o imenovanju članova nadzornih timova.

U cilju provedbe mjera Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave zaduženi su nosioci aktivnosti pripreme godišnjeg programa rada da, shodno Uputstvu o postupku pripreme programa rada Vijeća ministara BiH, uvrste mjere Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u godišnji program rada Vijeća ministara BiH.

Zadužena su ministarstva, organi uprave i upravne organizacije, kao korisnici budžeta da, u skladu sa važećim propisima, u proceduri izrade dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH za 2008-2010. godinu i godišnjih budžeta a na temelju godišnjih programa rada, planiraju potrebna finansijska sredstva za realiziranje zadaća i aktivnosti iz Zajedničke platforme o principima i načinu implementiranja Akcionog plana I Strategije reforme javne uprave u BiH.