Projekat ispitivanja javnog mnijenja – "opinion poll", koji je Ured koordinatora za reformu javne uprave sproveo u periodu od 22. 06. do 06. 07. 2006, pružio je neke konkretne zaključke u pogledu percepcije građana BiH u odnosu na javnu upravu.

Projekat je sproveden sa namjerom uključivanja njegovih rezultata, tj. konkretnih mišljenja i stavova građana prema postojećoj javnoj upravi, u Akcioni plan. Time je dat još veći doprinos kreiranju Strategije na realnim osnovama, koje uključuju i potrebe samih građana u ovoj oblasti. Projektom se došlo do bitnih zaključaka, od kojih su najvažniji i korišteni pri formulisanju konkretnih mjera i aktivnosti u Akcionom planu.

Kao značajne opservacije raspoloženja građana BiH prema javnoj upravi, mogu se istaći:

Prvenstveno se pokazalo da građani smatraju da ne postoji sistemski način rješavanja njihovih problema, već da mnogo toga ovisi od nahođenja službenika sa kojima imaju posla. Građani nemaju utisak da javni službenici shvataju da su tu zbog građana, a ne obrnuto. Opći je utisak da je previše toga ostavljeno na volju pojedincima iz javne uprave. Kao glavne probleme u ovoj oblasti, ispitanici su istakli prekomjernu birokratizacija i sporost administracije. Također, sveprisutno multipliciranje poslova i dokumentacije posebno otežava rad privatnim preduzetnicima.

S druge strane, ispitivanje stava samih građana u donosu na učešće u procesu odlučivanja i kontroliranje rada organa javne uprave, pokazuje da je građanska svijest učesnika diskusije još uvijek na veoma niskom nivou. Uočeno je i uvriježeno mišljenje građana da njihovo učešće u javnim raspravama i u raznim administrativnim komisijama ne doprinosi približavanju administracije građanima, i to je zapravo jedan od faktora koji doprinosi stvaranju "začaranog kruga" nepovjerenja između organa uprave i stanovništva.

Ipak, zaključak većine diskutanata bio je da su u oblasti reforme javne uprave primjetni određeni pomaci, ali da je sve to premalo i presporo. Većinom smatraju da su ti pomaci rezultat kumulativnog efekta različitih aktivnosti, a ne i sistematskog napora na reformi javne uprave koordiniranog od strane države. Time se praktično naglašava potreba održanja, kao i unaprijeđenja tog momentuma promjene, što će upravo i biti uloga koju će igrati usvojena Strategija reforme javne uprave.

Konkretne sugestije za reformske mjere u oblasti javne uprave univerzalno uključuju "modernizaciju", odnosno "informatizaciju" javne uprave, mada su učesnici u diskusijama ponudili ograničen broj sugestija šta to konkretno podrazumijeva.

Postizanje još višeg stepena profesionalnosti javne uprave također je navedeno kao prioritet, kao i ograničavanje mogućnosti za upliv političkih stranaka u rad administracije.

Također je evidentan i skepticizam i rezerva sa kojom diskutanti, pogotovu oni iz redova javnih službenika, prihvataju intervencije međunarodne zajednice. Reforma javne uprave promatra se kao proces koji će trajati i koji u velikoj mjeri ovisi od političke volje "kod kuće". Kao zaključak se ističe ičinjenica da su u većini dosadašnjih slučajeva napori međunarodne zajednice bili limitirani nedostatkom suštinske podrške domaćih aktera. Ovdje je potrebno naglasiti da javna uprava ne obuhvata samo državnu službu nego i obrazovni sektor, zdravstvo, itd, što dodatno usložnjava ionako kompleksne probleme.

Shodno tome, za reformu će trebati jako puno vremena, jer je to proces koji treba da bude čvrsto ukorijenjen u domaćoj praksi. Po mišljenju mnogih javnih službenika, u našoj zemlji se često preuzimaju rješenja iz anglosaksonske prakse, što se ne radi studiozno i kritički, nego se poprilično slijepo kopiraju određena rješenja.

Ono što se ne dovodi u pitanje je činjenica da upravu treba modernizovati, jer je to uslov bez kojeg se ne može zamisliti napredak ove zemlje.

Ured koordinatora za reformu javne uprave pokrenuo je ovaj projekat u cilju obezbjeđenja učešća javnosti u procesu reforme, jer je glas javnosti jedan od osnovnih mjerila uspjeha bilo kojeg programa.

Download Završnog izvještaja agencije Mediacentar – Istraživanje BH javnog mnijenja u pogledu reforme javne uprave u BiH Kliknite na link ispod za latiničnu verziju:

http://www.parco.gov.ba/cms/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=37&Itemid=42