Prva Regionalna radionica na temu reforma državne službe u zemljama Zapadnog Balkana odžana je 11. i 12. septembra 2006. godine u Sarajevu.

U okviru radionice održane su grupne diskusije koje su pokazale da državni službenici u regionu imaju slične probleme i dijele slične želje i aspiracije u pogledu funkcionisanja državne službe u njihovim zemljama. Također su pokazali da jedni drugima mogu da pruže odgovore na pitanja vezano za problematiku u ovoj oblasti i da pruže primjere iz prakse. Radionica u Sarajevu jasno je pokazala potrebu za sveobuhvatnom reformom javne uprave u zemljama regiona u okviru koje reforma državne službe predstavlja jedan od prioriteta. Osim toga što omogućava uspješnu socijalno-političku tranziciju od centralizovanom ka demokratskom upravljanju, reforma državne službe je i jedan od glavnih preduslova pristupa Evropskoj Uniji.

Događaj je okupio oko 150 učesnika, iz sedam različitih struktura državne službe (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Albanija, Kosovo) a svojim prisustvom ozvaničili su ga i Predsjedavajući Vijeća ministara gospodin Adnan Terzić, gospođa Christine MCNab iz UNDP BiH i gospodin Michael Humphreys, Šef Delegacije Evropske komisije u BiH, kao i gospodin Gregor Virant Ministar za javnu upravu Republike Slovenije. Kao učesnici iz Bosne i Hercegovine, osim predstavnika Agencije za državnu službu BiH, te Agencija za državnu službu/upravu Federacije BiH i Republike Srpske, u radu regionalne radionice aktivno su sudjelovali i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, kao ključnog tijela u procesu reforme javne uprave u BIH.

Organizator radionice bio je Razvojni program ujedinjenih nacija (UNDP) za BiH u saradnji sa regionalnim uredom UNDP u Bratislavi i u partnerstvu sa BiH i entitetskim agencijama za državnu službu/upravu, Delegacijom Evropske Komisije u BiH i OECD/SIGMA programom.

Zapažen nastup državnog koordinatora

"Ljudski potencijal je ključ uspjeha procesa reforme javne uprave" – istakao je državni koordinator g. Srđa Vranić na radionici u Sarajevu. U okviru panel diskusije i predstavljanja zemalja učesnica u toku prvog dana radionice, gospodin Vranić je, kao predstavnik Bosne i Hercegovine, održao uspješnu prezentaciju trenutnog stanja javne uprave u BiH i državne službe kao njenog ključnog aspekta.

"Osnovni postulati uspješne reforme struktura državnih službi su efikasan menadžment ljudskih potencijala, profesionalizam i apolitičnost, permanentno usavršavanje i razvoj, etičnost i nediskriminacija, te princip meritornosti u zapošljavanju" naglasio je koordinator. U svom daljem izlaganju prezentovao je sliku trenutnog stanja ove oblasti u BiH, koju karakterišu različita pravna rješenja, nedovoljni postojeći kapaciteti, neadekvatan sistem plata državnih službenika, neriješeno pitanje njihovih transfera i neadekvatno planiranje ljudskih potencijala. Kao strateške prioritete BiH u ovoj oblasti gospodin Vranić je pomenuo harmonizaciju propisa, te postojećih procedura i praksi u oblasti menadžmenta ljudskih potencijala, jačanje uloge i kapaciteta agencija za državnu službu/upravu, mobilnost državnih službenika između svih nivoa javne uprave, kao i unapređenje politike u oblasti zapošljavanja. Još konkretnije, na nivou pojedinačnih institucija, utvrđeni prioriteti su razvoj kapaciteta u pojedinačnim institucijama, efikasno i blagovremeno planiranje kadrovskih potreba, obuka i razvoj državnih službenika, praćenje efikasnosti u radu, kreiranje novog sistema plata, te razvoj jedinstvenog softverskog rješenja. "Naravno, efikasna javna uprava, i efikasna državna služba kao njen dio, su glavni preduslov uspjeha procesa evropskih integracija i uključivanja u evropski administrativni prostor" zaključio je državni koordinator.

"Naravno, efikasna javna uprava, i efikasna državna služba kao njen dio, su glavni preduslov uspjeha procesa evropskih integracija i uključivanja u evropski administrativni prostor" zaključio je državni koordinator.

Podrška inicijativi za uspostavljanje Zajednice praktičara

Organizacija radionice u toku drugog dana bila je koncentrisana na sistematične diskusije o pitanjima otvorenim u toku prvog radnog dana. Ta pitanja, uočena su na panel prezentacijama gdje se težilo identifikaciji ključnih izazova sa kojima se suočavaju sve strukture državne službe u regionu i prijedloga mogućih rješenja za njihovo prevazilaženje .

Radionica je s tim ciljem podijeljena u dvije tematske grupe –Politika ljudskih resursa i Obuka i razvoj državnih službi, gdje je inicirano uspostavljanje Zajednice praktičara, usmjerene na stvaranje regionalnog foruma koji treba osigurati razmjenu iskustava, informacija i naučenih lekcija među njenim članovima. Pomenuta Zajednica u svoj sastav uključuje lokalne nosioce funkcija uključene u proces reforme javne uprave, kao i članove donatorskih i međunarodnih organizacija sa projektima u ovoj oblasti. Zajednica praktičara bi svoj rad zasnivala na predloženim osnovama komunikacije preko namjenskog Web site-a i periodičnim susretima i sličnim aktivnostima iniciranim od članova zajednice.

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave bilisu uključeni u obje grupne diskusije i uzeli učešće u efikasnoj razmjeni iskustava iz oblasti menadžmenta ljudskih potencijala.

Praktični doprinos radionice rezultirao je podrškom pomenutoj inicijativi za uspostavljanje Zajednice praktičara na nivou struktura državnih službi zemalja iz regiona.

Ured kordinatora za reformu javne uprave u BiH dao je punu podršku navedenoj inicijativi i vidi je kao još jedno sredstvo koje će zasigurno unijeti novi kvalitet u proces reforme javne uprave u oblasti upravljanja ljudskim resursima u državnim službama i javnom sektoru.