U organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Ministarstvu civilnih poslova BiH održava se dvodnevna radionica (15-16.06.2022) za prioritetizaciju i izradu Akcionog plana za uvodjenje evropskog alata za upravljanje kvalitetom -CAF.

U prethodnom periodu Ministarstvo civilnih poslova odlucilo se da unaprijedi svoje poslovanje uvodjenjem europskog alata za upravljanje kvalitetom -CAF.

Nakon izrade Akcionog plana Ministarstvo će u naredne dvije godine implementirati  odabrane aktivnosti za unapređenje. Poseban cilj unapređenja procesa rada CAF-a jeste poboljšanje usluga i informacija prema svim korisnicima javne uprave. Do sada je u BiH više od 20 institucija na svim upravnim nivoima uvelo CAF.

Podsjećamo da Ured koordinatora za reformu javne uprave još od 2016.godine svim zainteresiranim institucijama pruža podršku u uvođenju CAF-a, kao i drugih alata koji unapređuju rad javnih organizacija. CAF je besplatan alat koji je jednostavan za upotrebu, koji pomaže organizacijama javnog sektora širom Evrope da uvedu sistem upravljanja kvalitetom, a u svrhu unapređenja  ukupnog učinka organizacije. Ovaj alat spada u kategoriju alata totalnog upravljanja kvalitetom (Total Quality Management – TQM). Posebno je dizajniran za organizacije javnog sektora, uzimaju u obzir njihove karakteristike i odgovornosti koje imaju u odnosu na pružanje usluga.

Model je baziran na pretpostavci da se izvrsni rezultati u oblastima organizacijskog učinka, građana/korisnika, ljudi i društva postižu kroz strategiju zasnovanu na liderstvu i planiranju, kao i uz pomoć ljudi u organizaciji, partnerstva, resursa i procesa. Organizacija se posmatra iz različitih uglova istovremeno kroz holistički pristup analizi organizacijskog učinka.