Državni koordinator za reformu javne uprave BiH Dragan Ćuzulan sastao se jučer, 20.10.2021. godine, sa predstavnicima Francuske Ambasade u BiH i stručnjacima iz francuskog Ministarstva ekonomije i finansija.

Na sastanku je bilo riječi o uspostavljanju saradnje sa francuskim Odjelom za podršku finansiranju infrastrukture (FININFRA), te Francuskom razvojnom agencijom (AFD).

Gostima su, između ostalog, predočene potrebe po pitanju unapređenja administrativnih kapaciteta i legislativnog okvira u području koncesija i javno-privatnog partnerstva (JPP) u Bosni i Hercegovini, u svrhu stvaranja adekvatnih preduslova za investiranje u infrastrukturne projekte po modelima JPP i koncesija.

Ovom prilikom, razmotreni su i dogovoreni budući modaliteti saradnje sa FININFRA-om i AFD-om, te podrška lokalnim zajednicama u BiH u izgradnji kapaciteta za pripremu, provođenje i nadzor infrastrukturnih projekata.

Sastanak je održan u prostorijama Ureda koordinatora za RJU.