Federalna vlada usvojila je na sjednici održanoj u četvrtak, 08.10.2020. godine, Akcioni plan za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde – Zavod za javnu upravu da nastavi aktivnosti s kantonima na harmoniziranju zakonodavstva u oblasti državne službe, kako bi u dogovoru s predstavnicima kantonalnih vlada došli do najboljih zakonskih rješenja.

Zadužena je Agencija za državnu službu FBiH da pripremi i Vladi Federacije BiH dostavi na saglasnost Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji kojim će biti uspostavljene organizacione jedinice agencije u svim kantonima u Federaciji BiH, navedeno je u saopćenju Vlade Federacije BiH.