Zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave Darko Kasap bio je panelista na današnjem sastanku na ministarskom nivou predstavnika zemalja Zapadnog Balkana povodom objave publikacije – “Western Balkans Government at a Glance” i tom prilikom objasnio je da je u slučaju Bosne i Hercegovine jedan od najvećih izazova u fazi pripreme publikacije bio je kako agregirati podatke za cijelu Bosnu i Hercegovinu da bi bili usporedivi.

“U najvećem dijelu u tome smo uspjeli ako su neke unutrašnje razlike prouzrokovane zbog složenošću BiH sistema i dalje vidljive kroz izvještaj. Ova publikacija važna je jer omogućava komparativno praćenje rezultata učinka BiH u različitim područjima u odnosu na zemlje regije, koje baštine sličnu tradiciju i administrativnu kulturu, i mogućnost da se BiH usporedi sa nekim drugim zemljama EU i članicama OECD-a”, rekao je Kasap.

Podcrtao je da je kroz publikaciju jasno vidljivo da BiH u ekonomskim pokazateljima ima izuzetan napredak, prije svega na fiskalni suficit, suficit u primarnom fiskalnom saldu (primary fiscal balance), nizak nivo javnog duga u GDP-u, niža i od prosjeka EU/OECD-a, i to je još jedan od razloga zašto usporedivost može biti korisna.

“Zato vjerujem da će članovi vlada na svim razinama odvojiti vrijeme da pažljivo pročitaju publikaciju Government at a glance i da će neke od njihovih odluka biti usmjerene ka otklanjanju problema odnosno postizanju boljih rezultata u nekim narednim mjerenjima”, naveo je Darko Kasap na panel temi “Ključne impresije i zaključci o Government at a Glance”.

Govoreći na panel temi: “Digitalna vlada, administrativne usluge i poslovno okruženje – dobre prakse i planovi za budućnost”, Kasap je spomenuo da “iako reforma javne uprave od samog početka, 2006. godine kada je usvojena prva Strategija reforme javne uprave nastoji koristiti savremene tehnologije u modernizaciji javne uprave i povećanju njene efikasnosti, podaci koji su dostupni u ovoj publikaciji ukazuju da u tome nismo uspjeli u dovoljnoj mjeri”.

“Bosna i Hercegovina nema digitalnu strategiju, koje imaju sve druge zemlje Zapadnog Balkana i gotovo sve zemlje EU/OECD. U procesu reforme javne uprave godinama smo nastojali promovirati i uspostaviti elektronske usluge i sam šef SIGMA-e, Gregor Virant vjerujem o tome puno zna, jer je i sam radio na kreiranju naših strateških dokumenata u jednom periodu”, ocijenio je Darko Kasap.

Pojasnio je da je BiH uspjela nedavno usvojiti novu PAR strategiju, a jučer je uspjela usuglasiti Akcioni plan za PAR strategiju sa svim raznimama vlasti u BiH.

“Neke od planiranih aktivnosti po novom PAR strategiji i AP su: uspostava integralnog sustava za Upravljanje odnosa sa korisnicima – CRM, uspostava Kataloga usluga, centra dijeljenjih usluga koji će biti objedinjena ključna IT infrastruktura javne uprave (npr. cloud infrastruktura), uspostava jedinstvene Sabirnice javne uprave, eSandučeta i ePlaćanja, uspostava Kataloga IT projekata kako bi se ostvarila i racionalizacija ulaganja, te na operativnom nivou uspostavljanjem interne socijalne mreže za javnu upravu. S obzirom na to da su ovdje najveće aktivnosti i troškovi za oblast pružanja usluga, uključujući i razvoj elektronskih usluga, nadam se da ćemo za dvije-tri godine imati konkretnije rezultate”, kazao je Kasap, dodavši da vjeruje “da ćemo do narednog izvještaja uspjeti pokrenuti neke od navedenih aktivnosti”.

Na sastanku predstavnika zemalja Zapadnog Balkana povodom objave publikacije – “Western Balkans Government at a Glance” ocijenjeno je da je publikacija odlična za uspoređivanje država Zapadnog Balkana s EU i članicama OECD-a.

“Precizirano je da je vidljiv digitalni napredak, da se treba raditi na čvrstim javnim financijama, gdje su zemlje Zapadnog Balkana na dobrom putu i da je jako bitno za sve zemlje zbog srednjoročne perspektive jačanje reforme javne uprave”, ocijenili su učesnici sastanka.

Sastanku su prisustvovali direktor Uprave za javno upravljanje OECD-om Janos Bertok, vođa tima CoTE PAR-a, Europska komisija, Florian Hauser, voditeljica odjela pokazatelji upravljanja i ocjenjivanje performansi, OECD Monica Brezzi, savjetnik za politiku, SIGMA, OECD Jesper Johnson, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave u BiH Darko Kasap, ministrica financija Albanije Anila Denaj, zamjenica generalnog tajnika Vijeća ministara Albanije Majlinda Dhuka, pomoćnica ministra financija i trezora BiH Vera Letica, pomoćnica ministra financija bh. entiteta RS za makroekonomske analize i politiku Jelena Popović, direktor Direkcije za finansije Brčko Distrikta BiH Mato Lučić, potpredsjednik Vlade Kosova Besnik Tahiri, ministar za informacijsko društvo i upravu Sjeverne Makedonije Damjan Manchevski, ministrica financija Sjeverne Makedonije Nina Angelovska, ministrica javne uprave Crne Gore Suzana Pribilović, državni tajnik Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Srbije Ivan Bošnjak, pomoćnik ministra financija Srbije Verica Ignjatović, šef SIGMA-e, OECD Gregor Virant, predstavnik OECD-a Klas Klaas i regionalna menadžerica za zapadni Balkan, SIGMA, OECD / GOV Annike Uudelepp.