Registar zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo prezentiran je danas javnosti. Registar su predstavili šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduan Kafedžić, predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, te šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Bruce Berton.

Ured za borbu protiv korupcije i Misija OSCE-a zajedno su organizovali ovu prezentaciju.

– Misija će nastaviti da pruža podršku Uredu sa ciljem veće transparentnosti u javnim institucijama i sprečavanja korupcije. Borba protiv korupcije je dugotrajan proces, ali mi ostajemo predani u toj borbi – rekao je ambasador Berton.

Elmedin Konaković je istakao da je korupcija najveći problem društva te nanosi najviše štete.

– U ova četiri mjeseca je urađeno više u borbi protiv korupcije nego u BiH u proteklih 20 godina. Ovo su svečani dani za nas. Ovo je stavljanje interesa građana prije naših interesa. Ovo je najbolja Vlada u historiji, pokazali smo da se ne libimo donositi odluke koje su čak i štetne po nas. Oni koji politiku vide kao neku vrstu biznisa i misle se obogatiti, to u KS više neće moći lako – rekao je Konaković.

 

Premijer KS Edin Forto izjavio je da je lično učestvovao u inicijativi da se izradi tzv. “Bijela knjiga”te da se taj san polako ostvaruje.

– Osnovni preduvjet za ovo je bila politička volja. Oko 17.000 trenutno imamo u sistemu, naša procjena je daće biti između 20.000 i 25.000 ljudi. Neki nedostaju zbog tehničkih razloga. Nedostaje KCUS, ne toliko zbog tehničkih razloga, već zbog nedostatka volje, fale i neke komunalne firme – kazao јe Forto.

Erduan Kafedžićje dodao da Ured radi pod velikim pritiskom centara moći koji nastoje da osujete njihove pokušaje.

– Napravili smo na infrastrukturi Ureda stranicu anticorrupiks.com i tu na jednom mjestu možete dobiti uvid u sve što vas interesuje. Ubrzo ćemo imati nadogradn u podataka gdje će se vidjeti od kada je neko u instituciji. Po institucijama je moguće pronaći plaće i zaposlene, ili po imenima i prezimenima mogu se naći podaci. Imate mogućnost na istom mjestu i da prijavite neke nepravilnosti. Ubrzo ćemo postaviti i video sa analizama koje smo napravili – rekao je.

U bazi podataka nalaze se imena i prezimena zaposlenih u javnom sektoru, kao i osoba na funkcijama izvršne i zakonodavne vlasti Kantona Sarajevo. Registar obuhvata podatke iz radno – pravnog odnosa svih zaposlenih u organima uprave i službama, zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton, te u privrednim društvima u kojima Kanton učestvuje sa više od 50 posto ukupnog kapitala.

– Mogućnost da su na jednom mjestu sadržani podaci o zaposlenim u organima uprave i institucijama sama po sebi pruža dojam o tvorenosti rada organa uprave i institucija, smanjuje mogućnost zloupotrebe i ulijeva povjerenje građana u rad javne uprave – izjavila je ranije ministrica pravde i uprave u Vladi KS Lejla Brčić.

Dom zdravlja KS, ZOI, Park, Rektorat UNSA i Medicinski fakultet još nisu dostavili podatke.

Na pitanje zašto nema općina na ovom spisku, pojašnjeno je da se radi samo o kantonalnim institucijama jer je tako propisano odlukom Vlade o uspostavi registra.

 

Preuzeto sa: Faktor.ba