Nezavisne novine: BANJALUKA – Bosna i Hercegovina je obavezna da nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa zakonodavstvom EU uskladi više od 10.000 propisa i to u roku od šest, a najduže do osam godina.

"Da bi država postala članica EU, mora u potpunosti da ima usklađeno zakonodavstvo sa ukupnim pravnim naslijeđem EU", rekla je juče Slobodanka Dubravac, vršilac dužnosti pomoćnika ministara za ekonomske odnose i koordinaciju Republike Srpske.

Dodala je da je Vlada Republike Srpske prošle godine donijela odluku o postupku i načinu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa evropskim, ali da je trenutno riječ o dobrovoljnom usklađivanju zakonodavstva, koje postaje obavezno potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.