Transparency International Bosne i Hercegovine, uz podršku Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, organizuje treću radionicu društvenog integriteta. Radionica će biti održana 9. novembra 2007. u Hotelu Grand u Sarajevu, sa početkom u 9:30 sati.

Koncept ''Sistema društvenog integriteta'' razvio je Transparency International u okviru opredjeljenja za sistemski pristup suzbijanju korupcije. Ova radionica je treća od planirane četiri i njena osnovna tema je sveobuhvatan strateški pristup borbi protiv korupcije, koji podrazumijeva jasne mehanizme koordinacije, te monitoring i evaluaciju provođenja planiranih mjera.

Radionica će okupiti predstavnike zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, predstavnike međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva. Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave također će učestvovati u radionici.