Fotografije sa Konferencije o reformi javne uprave održane u Brčkom, 10. i 11. novembra 2006. godine.