Fotografije sa konferencije o reformi javne uprave održane u Sarajevu 22. juna 2006. godine.