PARCO sastanciPARCO sastanci

11/10/2007

Fotografije sa sastanaka, radionica i ostalih događaja koji se bave tematikom reforme javne uprave i srodnih aktivnosti, u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.

PARCO seminar o ITPARCO seminar o IT

11/10/2007

Fotografije sa seminara o početku sprovedbe Akcijskog plana 1 Strategije RJU u oblasti Informacijske tehnologije kojeg je organizirao Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH. Seminar je održan 12.04.2007. godine u poslovnom centru Unitic u Sarajevu i okupio je stručnjake u ovoj oblasti sa svih razina vlasti u BiH.

PARCO seminar o IKPARCO seminar o IK

11/10/2007

Fotografije sa seminara o početku implementiranja Akcijskog plana 1 Strategije RJU u oblasti Institucionalna komunikacija koji je organizirao  Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH. Seminar je održan 26.06.2007. godine u poslovnom centru Unitic u Sarajevu i okupio je predstavnike institucija uključene u ovu oblast sa svih razina vlasti u BiH.

EU BrunchEU Brunch

11/10/2007

Fotografije sa EU Bruncha, održanog 6. srpnja 2007. g. u EU Info centru sarajevske Općine Stari Grad, čija je tema bila reforma javne uprave u BiH. EU Brunch je mjesečni susret s novinarima u okviru projekta "Upoznajmo Europu", kojeg sprovode Direkcija za europske integracije BiH i Delegacija Europske komisije u našoj zemlji.

Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i Zajedničke platformePotpisivanje MoU i ZP

11/10/2007

Fotografije sa zvaničnog potpisivanja dva strateška dokumenta za reformu javne uprave u BiH. Potpisnici Memoranduma o razumijevanju za uspostavu Fonda za RJU su predsjedavajući Vijeća ministara BiH, entitetski premijeri, gradonačelnik Brčko distrikta, ministar financija BiH, ambasadori zemalja donatora Velike Britanije, Nizozemske i Švedske, te šef Delegacije Europske komisije u BiH. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, entitetski […]