Galerije – 2015. godina-Konferencija u Parizu (OECD/SIGMA)

17/12/2015

Galerije fotografija sa događaja i aktivnosti značajnih za rad Ureda koordinatora za reformu javne uprave, kao i reformu javne uprave u cjelini. Kategorija sadrži fotografije sa aktuelnih događanja u ovoj oblasti tokom 2015. godine.