Predavanja o RJUPredavanja o RJU

02/06/2009

Službenice Ureda, stručne savjetnice za reformske oblasti Javne financije i Institucionalna komunikacija održale su ožujku predavanja o reformi javne uprave studentima Fakulteta za javnu upravu iz Sarajeva i Ekonomskog fakulteta na Palama.

Posjeta studenata UreduStudenti posjetili Ured

02/06/2009

Studenti Fakulteta za javnu upravu iz Sarajeva i Ekonomskog fakulteta sa Pala, proveli su dan u razgovoru sa državnim koordinatorom za reformu javne uprave i službenicima Ureda.