Službenice Ureda, stručne savjetnice za reformske oblasti Javne financije i Institucionalna komunikacija održale su ožujku predavanja o reformi javne uprave studentima Fakulteta za javnu upravu iz Sarajeva i Ekonomskog fakulteta na Palama.